Bioplynové stanice

Společnost BT projekt s.r.o. nabízí jako smluvní partner švýcarské firmy Axpo Genesys AG pro Českou republiku a Slovensko zajištění těchto činností:

  • Zpracování studií proveditelnost
  • Zpracování návrhů bioplynových stanic
  • Výstavba bioplynových stanic na klíč

V rámci těchto činností provádí a zajišťuje:

  • Zpracování projektové dokumenatce všech stupňů
  • Výběr subdodavatelů
  • Řízení stavby
  • Řízení skladové činnosti
  • Autorský a technický dozor
  • Posuzování ekonomických rizik při projektovém financování

Typy bioplynových stanic Reference