Profil společnosti

BT projekt s.r.o. je specializovanou firmou, která poskytuje projekční, inženýrské a dodavatelské služby při výstavbě investičních celků, dílčích provozních souborů a výrobních jednotek ve vybraných průmyslových a zemědělských segmentech a v ostatních odvětvích.

Zpracování projektové dokumentace a engineering se opírá o vlastní kapacity a firemní know-how. Dodavatelský program vychází z úzké spolupráce s renomovanými výrobci materiálů, strojů a zařízení využívajících moderní technologie.

BT projekt s.r.o. nabízí komplexní služby zejména pro oblasti:

a to jak v rámci výstavby nových zařízení, tak pro modernizace a rekonstrukce stávajících provozů.

BT projekt s.r.o. při realizaci těchto projektů zajišťuje rovněž autorský dozor.