Redukce technologických a biologických zápachů

Společnost BT projekt s.r.o. zajišťuje komplexní řešení pro redukci biologických a průmyslových zápachů, a to od návrhu řešení, přes dodávky a instalaci zařízení, až po průběžné dodávky provozních náplní používaných pro vlastní redukci zápachů.

Naše společnost spolupracuje převážně s holandskými a francouzskými obchodními partnery, kteří mají dlouholeté zkušenosti s realizacemi v tomto oboru.

Jsme výrobcem a dodavatelem zařízení pro redukci zápachů s použitím například v těchto oborech:

 • zemědělství (snížení obsahu čpavku ve stájích při chovu zvířat a následné snížení zápachu vůči okolí)
 • jatka, zpracování masa a ryb
 • bioplynové stanice
 • výroba krmných směsí
 • asanační podniky (kafilerie)
 • čističky odpadních vod
 • kompostárny
 • skládky odpadu
 • průmyslové provozy zpracovávající biologickou surovinu (např. výroba papíru a celulózy, zpracování kůží)
 • chemické provozy
 • gastronomická zařízení
 • průmyslové lihovary

S využitím námi dodávaných zařízení a produktů je možno řešit také problémy se zápachy v domácnostech, případně při mimořádných událostech, jako jsou stavy po povodních, požárech apod.

Činnost této sekce naší firmy spočívá především v těchto oblastech:

 • Poradenské a konzultační služby
 • Návrhy, projekce a realizace dodávek zařízení pro redukci zápachu v různých oborech
 • Prodej koncentrátů pro redukci zápachu – pro průmyslové použití, zemědělství, gastronomii apod.
 • Prodej zařízení pro aplikaci námi dodávaných produktů
 • Prodej spotřebitelských produktů pro redukci zápachu – pro domácí použití
 • Servisní činnost

V rámci ostatních činností naší firmy jsme připraveni nabídnout všechny výše uvedené aktivity ve větší komplexnosti, tj. například včetně realizace zastřešení, vzduchotechniky apod.

Technologie a produkty Reference